Vriend worden?

Als u Vriend van Wereld Vrouwen Oss wilt worden, kunt u het onderstaande formulier invullen.

De heer / mevrouw wil Vriend van WVO worden:

Voor- en achternaam:

Adres, postcode en woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Ik maak binnenkort de volgende bijdrage over op:
NL38RABO0304480819 t.n.v. WereldVrouwen Oss

Duur bijdrage

Mijn rekeningnummer is:

Overige mededelingen of opmerkingen?

[honeypot email-confirm]

Face Book