Het bestuur

De bestuurders van WereldVrouwen Oss zijn
– Nezahat Akbal, voorzitter
– Alaide Helmijr, secretaris
– Chantal Bakker, penningmeester

Coördinator optredens
Voor een optreden bij uw bedrijf of instelling kunt u zich wenden tot Wilma Verschuren, telefoon (0412) 624130.

Oprichting
WereldVrouwen Oss is op 7 december 2015 opgericht in Oss en ingeschreven in de K.V.K. met nummer 64718859.

Donatie / sponsoring
WereldVrouwen kan niet zonder de financiële ondersteuning van donateurs en sponsors.
Bent u bereid met een donatie een bijdrage te leveren? Dat kan via rekeningnummer NL38RABO 0304480819.
Wilt u onze vereniging sponsoren? Neem dan contact op met Alaide Helmijr via wereldvrouwenoss@gmail.com. 

Face Book