Sociaal jaarverslag 2021

      Geen reacties op Sociaal jaarverslag 2021

Verbindend en ondersteunend in coronajaar

Het Sociaal jaarverslag 2021 is het 7e jaarverslag sinds de oprichting. Het verslag gaat over het sociaal reilen en zeilen van WereldVrouwen Oss (WVO) in het jaar 2021. Het 2e jaar van de pandemie.

Het jaar 2021 is een jaar geweest die bepaald werd door coronamaatregelen. Er kwamen enige versoepelingen, maar snel daarna weer de beperkingen vanwege de oplopende besmettingen. Ondanks die beperkingen en onzekerheden is het WVO gelukt om er toch een mooi jaar van te maken. Een jaar met zangochtenden in de open lucht en ook een aantal sociale activiteiten. Vooral de samenwerking met Museum Jan Cunen binnen het project Mo Ment Nu (stadscompositie Oss) was een hoogtepunt. Ook de verhalenochtend op een vrijdag de 13e over geloof en ongeloof hebben de dames als zeer prettig en open ervaren.

Behalve de activiteiten zijn we met de leden steeds in verbinding gebleven zodat we elkaar niet konden verliezen in die onzekere tijden. En, daar waar mogelijk, ook ondersteuning te bieden.

Het Sociaal Jaarverslag 2021 biedt u een kijkje in hetgeen WVO doet en betekent voor zowel de dames onderling als buiten WVO.

Mocht u willen reageren? Stuur een e-mail naar wereldvrouwenoss@gmail.com. We stellen uw reactie bijzonder op prijs.