Verhalensessie met lunch

      Geen reacties op Verhalensessie met lunch
verhalenlunch

Lunch ná verhalensessie

Een verhalensessie met als thema “Wat betekent van familie voor jullie?” 

Wat betekent familie voor jullie? Dat was de vraag die Leonie stelde op de eerste verhalensessie van 2019. Voor iedereen is familie belangrijk. En bij iedereen blijkt dat je het allemaal uit je jeugd meekrijgt.

Sommige liedjes van WereldVrouwen ontstaan na een verhalensessie. Peter, onze dirigent, componeert een liedje aan de hand van de tekst die Leonie daarover schrijft.

In een verhalensessie mag iedereen iets vertellen over dat thema. Zo ontstaan diverse verhalen uit diverse culturen. Maar niet alleen het liedje dat ontstaat, is leuk. Zo leren de dames elkaar ook beter kennen en krijgen ze begrip voor en een band met elkaar.
Na de verhalensessie gaan de dames samen aan tafel en genieten van het lekkers dat een aantal gemaakt heeft. Samen eten verbindt en verbroedert in alle talen, landen, culturen en geloven.
En verbroedering en verbinding zijn enkele doelen die WereldVrouwen nastreeft.